دبستان دوره دوم پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کادر آموزشی

نام و نام خانوادگی

سمت

خانم سمیه آخوندی آموزگار پایه چهارم
خانم زهره صابریان آموزگار پایه چهارم
خانم زهرا مالکی آموزگار پایه چهارم
خانم مریم غفاری آموزگار قرآن پایه های چهارم
           
خانم طیبه کابلی آموزگار پایه پنجم
خانم نرجس رضایت آموزگار پایه پنجم
          
خانم دکتر نغمه موذنی آموزگار پایه پنجم و ششم
خانم نسرین ربانی آموزگار پایه پنجم و ششم
        
خانم خاطره سعیدی آموزگار پایه ششم
خانم فریناز قهرایی آموزگار پایه ششم
خانم شعله متقیان آموزگار کار و فن آوری و کامپیوتر ششم
          
خانم سمیه رضوانی آموزگار نقاشی
خانم فریبا نقی زاده آموزگار خط
خانم زهرا ماکلانی  آموزگار آزمایشگاه
         
آقای اکبر مسائلی مربی ورزش
آقای امید کارگر مربی ورزش
آقای سید حسین حجازی مربی ورزش
آقای شاهین جوزدانی مربی ورزش