دبستان دوره دوم پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

درباره ما

در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ساحتهای ششگانه مترقی آن ، مجتمع آموزشی حضرت ابوالفضل (ع) و خصوصا دبستان شعبه 4 با برنامه ریزی های کارشناسی شده ایجاد بستر های مناسب تحقق اهداف مورد نظر را در سر لوحه کار خود قرار داده است .

دامنه توجه به قابلیتها و ظرفیتهای ارزشمند تعلیم و تربیت سیاستگزاران این مجموعه آموزشی را بر آن داشته است تا توجه خاصی به ابعاد مختلف روحی و جسمی دانش آموزان جهت رسیدن به کمال مطلوب شود .

دقت به نیاز های مشترک انسانی بچه ها و پرهیز از تربیت تک بعدی آن ها از شاخصه های برنامه های تربیتی و آموزشی این را واحد آموزشی میباشد .