دبستان دوره دوم پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کسب رتبه دوم سرود همگانی ناحیه 3

کسب رتبه دوم مسابقات سرود همگانی ناحیه 3 توسط دانش آموزان هنرمند دبستان حضرت ابوالفضل علیه السلام شعبه 4

برای مشاهده فیلم های مسابقات سرود همگانی روی لینک های زیر کلیک کنید :

سرود همگانی دبستان حضرت ابوالفضل علیه السلام شعبه 4 (1)

سرود همگانی دبستان حضرت ابوالفضل علیه السلام شعبه 4 (2)

سرود همگانی پیشتازان دبستان حضرت ابوالفضل علیه السلام شعبه 4 (3)

گرامی داشت هفته نیروی انتظامی

گرامی داشت هفته کتاب و کتاب خوانی و برگزاری نمایشگاه کتاب (2)

گرامی داشت هفته کتاب و کتاب خوانی و برگزاری نمایشگاه کتاب (1)

برگزاری نقاشی همگانی دبستان

مسابقات شطرنج دورن دبستانی

حضور دانش آموزان دبستان در مسابقات فوتبال

حضور دانش آموزان دبستان در مسابقات بسکتبال

برگزاری مانور زلزله

آموزش های قبل مانور زلزله